Практични складове за улеснение на бизнеса

Успехът на всеки бизнес зависи не толкова от самата бизнес идея, колкото от дребните подробности, свързани с осъществяването и. Складовата база, в която ще се съхраняват стоките е една от немаловажните подробности. За склад не може да служи всяко помещение. Дори и да се избегнат изискванията на контролните органи, посредством складиране на стоки в нерегламентирани складове, фирмата може да претърпи съществени загуби заради неподходящите условия за съхранение. Затова най-удобният и спестяващ време и пари начин е да се складират стоките в складове под наем.

Складовите бази предлагат достатъчно възможности не само за съхранение на стоки в различни количества, но и за допълнителни услуги по обслужването им. Хубавото на големите складови бази  като Боила е, че в тях може да се съхраняват както големи, така и малки количества стоки, а заплащането става съобразно заетата складова площ. Това спестява много пари на фирмите, по-изгодно им е, отколкото да наемат самостоятелно помещение, което да стои полупразно. При ползване на складове под наем по-удобното решение е да се ползват големи складови бази.

В динамиката на днешното време всяко улеснение е добре дошло. С колкото по-малко персонал работят фирмите, толкова по-лесно оцеляват в кризата. Затова големите складове създават условия да приемат и експортират стоките на клиентите си, да осъществяват товаро-разтоварна дейност със свои служители. Така отпада необходимостта фирмите да плащат заплати на хора, които да вършат тази работа. Затова те предпочитат да поверят стоките си в складове под наем, които осигуряват много разнообразни услуги, спестяващи им време и пари.

В складовете на Boyla.net може да се зададат опции за изпращане на стоките по куриер до преки клиенти, което подобрява търговската дейност на фирмите, като стриктно водената отчетност осигурява точни сметки. Всички големи складове под наем работят със специализиран софтуер, който обхваща всички сектори на складовата дейност. Така се създават условия за водене на точно счетоводство на всички фирми – наематели на складови площи.

Оценка на публикацията
Add a comment