Адвокат по застрахователно право – кога да потърся специалист

Адвокат по застрахователно право е всеки адвокат, който е тясно специализиран в сферата на извънсъдебни и съдебни спорове със застрахователи. В България броят на застрахователните спорове е доста висок и съдилищата са претоварени с дела между застрахователни компании и ползватели на застрахователни услуги. Въпреки това, специализираните адвокати по застрахователно право не са много, тъй като материята е много специфична и изисква детайлни познания в застрахователното право.

  • В кои случаи ще ми бъде полезно да се обърна към адвокат по застрахователно право

Ако сте физическо лице, основните хипотези, в които би Ви било от полза да се обърнете към адвокат по застрахователно право са:

  1. В случай на ПТП, в което сте пострадал;
  2. В случай на ПТП с материални щети;
  3. При отказ за изплащане на обезщетение по застраховка или занижено обезщетение

Консултацията във всеки един от горните случаи, би Ви помогнала да оцените шансовете си да получите обезщетение, както и да прецените дали имате необходимост да ангажирате конкретен адвокат за последващи действия. Повече информация за това, в кои случаи да се свържете с адвокат по застрахователно право можете да прочетете тук.

  • Винаги ли, когато е налице застрахователен казус, е нужно да упълномощя адвокат

Упълномощаването на адвокат по застрахователно право не винаги е необходимо. Ако се е случило ПТП, в което има само материални щети, често намесата на адвокат няма да бъде наложителна. Завеждането на щета по застраховка ,,Каско’’ или ,,Гражданска отговорност’’ за щетите по автомобила не е сложно и не изисква упълномощаването на специалист. Въпреки това, ако считате че правата Ви могат да бъдат нарушени, можете да си направите безплатна консултация с Правна кантора IES на IES.BG. Когато обаче сте пострадали при ПТП или сте получили неправомерен отказ за изплащане на застрахователно обезщетение, упълномощаването на адвокат по застрахователно право, който да защити правата Ви е необходимо.

  • По какви застраховки трябва да е специалист адвокатът по застрахователрно право
СВЪРЗАНИ ТЕМИ:  Повишаване умствените способности на децата чрез ментална аритметика

Освен с казуси по застраховка ,,Гражданска отговорност’’, свързани с пострадали при ПТП, адвокатите по застрахователно право следва да са детайлно запознати със спецификите на застрахователните продукти на пазара и типовете застраховки, които стоят зад тях. Тези застрахователни продукти са най-вече “Каско на МПС”, “Живот”, “Злополука”, “Имущество”, различните видове отговорности и други.

Независимо от причината да потърсите адвокат по застрахователно право, важно е да се уверите, че се обръщате към специалист с достатъчно опит и познания в сферата. Когато е необходимо да упълномощите такъв адвокат обърнете внимание на отзивите за него и кантората му, както и на знанията, които показва по време на консултацията.

Оценка на публикацията
( 1 assessment, average 5 from 5 )
Add a comment