Технологии
Dir.bg най-накрая работи
4106
Макър и с малко стар архив, вече Dir.bg работи! В крайна сметка въпросите сега са: Колко и какви са загубите за компанията? Колко посетители се отказват от Dir.