Технологии
Колективното пазаруване бележи голям ръст
80
Бизнесът в България все повече се доверява на сайтове за групово пазаруване. Много приятели, познати, споделят мнението, че колективното пазаруване им
Технологии
Явлението ГРУПОВО ПАЗАРУВАНЕ
80
Явлението групово пазаруване В последно време в България все по-голяма скорост набира т. нар. групово пазаруване. Основно това понятие означава дадена