Регистрация на фирма през 2021 – какво трябва да знаете?

Преди Пандемията, регистрация на нова фирма ставаше буквално за час, докато сега, се забелязва малко забавяне.

Какво трябва да знаете, ако сте решили да отворите сега фирма, предстои да разберете, ако прочетете настоящата статия до самия край.

Регистрация на фирма – етапите, през които трябва да минете.

Първи етап – подготовка на документите. Тук е мястото да споделим, че трябва да имате добри познания областта на счетоводството, за да се справите сами. Ако нямате времето, енергията и уменията, най-добре да се насочите към опитни счетоводители, или юристи.

Втори етап – подаването на вече попълнените документи в Търговски регистър. Подаването може да бъде по два начина, чрез електронен подпис, и подаване на място.

Опитен счетоводител може да подготви документите за около два – три часа.

Изключително важно нещо – трябва да откриете набирателна сметка, което означава посещение до банката, както и да платите такса за регистрация на дружество.

Представяме Ви и най-важните документи, които трябва да попълните, за да регистрирате успешно фирма.

Регистрация на фирма – основните документи, които трябва да се попълнят

 1. Удостоверение за внесен капитал за дружеството. Този документ се издава от банката, когато откривате набирателна сметка.
 2. Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен). Документът е много важен и трябва заверка от нотариус.
 3. Учредителен акт (за ЕООД) или Дружествен договор (за ООД). Всичко, което учредителният акт трябва да съдържа е:
 • данни за дружеството, в това число името, адресът на управление, и други;
 • имена и данни (имената) на съдружниците;
 • сферите на дейност – те могат да бъдат няколко, а може да бъде само една;
 • размер на капитала, както и стойността на вноските на съдружниците за ООД;
 • начин на управление на фирмата.
 1. Учредителен протокол (ЕООД) или Протокол от Общото събрание на съдружниците (ООД). Тук се опоменават дяловите участия, ако говорим за ООД.
 2. Съгласие и образец от подпис на управителя с нотариална заверка съгласно описаното по-горе.
 3. Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР)В Интернет има много примери за това как трябва да попълните декларацията.
 4. Декларация от управителя, че по отношение на него не са налице законови пречки да заема тази длъжност в новата фирма. Декларацията е по образец по чл. 141 и 142 от Търговския закон.
 5. Платежно нареждане за държавна такса. Няма как да не прилжите и него.

Всичките осем типа документи са достатъчни да преминете към самата регистрация, било то на ЕООД, било то на ООД.

Останалото е лесна работа.

Възможно е забавяне

Нещо важно. Имайте предвид, че е възможно създаването на банкова фирмена сметка да отнеме повече от един ден. Наши клиенти ни сигнализираха за малко забавяне, но това не важи за всички банки, а само за някои. Правят проверки и това прави така, че да се бавят нещата.

Ако сте чужденец, искащ да оперира в България, има някои особености, но в този случай най-добре да поверите документацията на опитни счетоводители.

Оценка на публикацията
Add a comment