Пещера Проходна – Божиите очи

Пещера, на която горната част прилича на Очите на Бога и често бива наричана така..

The Eyes of Good Cave – video

Оценка на публикацията
Add a comment