На кого и при какви условия се издават лични предпазни средства

Защитата, предоставена на служителя, трябва да бъде не само надеждна, но и удобна. Следователно изборът на ЛПС се извършва индивидуално. Необходимо е да се вземе предвид не само размерът, но и полът.

Някои средства се издават за шест месеца, други за една година, а има и за еднократна употреба. Всичко това е записано в личната карта на специалиста за издаване на лични предпазни средства.

На кого и каква защита да издадете? Ако няма специалност, тогава трябва да се използват типовите стандарти за работници в кръстосани професии. В отсъствие и там, тогава трябва да се ръководите от стандартните норми на професиите, характерни за изпълняваната работа.

Често, заедно със служители, в процеса участват управленски персонал, бригадири и др. В този случай те имат право на лична защита по същия начин като обикновените служители.

Защитата се разчита не само на членовете на персонала, но също така трябва да бъде предоставена на стажанти, временно преместени, студенти по време на работата.

Служителите, които изпълняват работа в една организация, но са изброени в друга, получават ЛПС от техния работодател.

Ако защитно оборудване като дихателен изолатор, предпазна каска, лакътни възглавници, наушници и др. не са посочени в стандартите, тогава те трябва да бъдат издадени „преди износване“ в съответствие със специалната оценка и условията на работа. Също така някои видове защита се издават за еднократна работа (преди всяка смяна) или периодично използване като “дежурство”.

Личните предпазни средства, принадлежащи към категорията “Температурни ЛПС” се издават според температурните условия. Впоследствие те се депозират. Срокът на използване включва и времето за съхранение като такова.

Износените, но все още използваеми защитни средства трябва да бъдат ремонтирани, дезинфекцирани, измити, почистени, дегазирани, обеззаразени, а подходящите лица следва да установят възможността за по-нататъшна употреба.

Наетата защита се маркира и възлага на служителя. Информацията се въвежда и в лична карта.

Ако ЛПС са били износени преждевременно или загубени, но не по вина на служителя, те трябва да бъдат заменени за сметка на организацията.

Забранено е изнасянето на възложената защита извън територията на организацията. Ако личната защита не работи предварително, е необходимо да уведомите лично работодателя.

Задълженията на работодателя (или назначеното от него лице) включват организирането на периодична проверка на личните предпазни средства, тестване, подмяна на части (с поставяне на печат). Също така за негова сметка се извършват подмяна, ремонт, съхранение, други процедури за поддържане на ЛПС, за да се осигури безопасна работа на техните служители.

За да постигне горната задача, ръководителят на предприятието има право да наема организации на трети страни.

Източник: https://rabotnioblekla.bg/

Оценка на публикацията
Add a comment