Как работи коучингът

Вече разбрахме разликите  между коучинга и консултацията, а именно коучингът, за разлика от консултирането, включва наблюдение и придружаване на клиента до резултата, за да се гарантира, че клиентът действително е изпълнил всички планирани стъпки и е постигнал резултата. И това е много важна част от коучинга.

Коучингът действително работи

Целият процес на коуч сесията е изграден върху позицията на треньор, чиято единствена задача е да прилага на практика поведенчески модели. Треньорът (коучът), ако е наистина добър специалист, действа като вид облачен диск, на който се съхраняват всички тези модели. А неговата същинска функция е просто да води клиента през всички етапи на конкретен модел, в зависимост от първоначалната заявка на клиента.

Тогава какво е основното? Каква е тайната на цялото това явление, ако коучът просто наблюдава, а клиентът прави всичко сам? Сега ще се опитаме да го обясним по най-разбираем начин.

Цялата тайна се крие в пълното осъзнаване на клиента за проблема и желанието за постигане на резултати в бъдеще. Както се справят психолозите. Това е същата история: казват, че само осъзнаването на проблема от клиента е сигурният начин за лечение.

Ето защо казваме, че коучингът няма нищо общо с терапията. За някои проблеми (например алкохолизъм, наркомания) коучингът не работи. Защото нивото на осъзнатост на такива хора е покрито от физиологичната им зависимост.

Треньорът, с помощта на своите инструменти, трябва да постигне такова ниво на осъзнатост в другия човек, че той не само да види всички възможни начини за решаване на поставените задачи за в бъдеще, но и да намери скрити ресурси за постигане на тези резултати. И също така, най важното е да ги съживи.

СВЪРЗАНИ ТЕМИ:  Кои организации са подходящи за аутсорсинг на счетоводни услуги?

В същото време коучът трябва да даде ясно да се разбере на клиента, че отговорността се носи единствено от клиента, а не от факта, че са използвани някои грешни инструменти при планиране, методология или нещо друго. Пълната отговорност на клиента е ключът към успешното изпълнение на резултатите от коуч сесия.

Какви са резултатите, които коучът може да постигне от своя клиент:

1/По -преднамерени действия.

2/Незабавно изпълнение на очертаните стъпки.

3/Нов тласък за нови действия.

4/Поставяне на цели с по -висок приоритет.

5/Неприемане за ситуации, които водят „надолу“.

Оценка на публикацията
( No ratings yet )
Add a comment