Факторинг – какво е това и кога си струва да се използва?

   Факторингът е финансов инструмент, предназначен за компании, които издават фактури с отложени условия на плащане. Същността му е да ускори плащанията за вече свършената работа. На практика това означава, че компания, използваща факторинг, получава достъп до средствата, дължими към нея, когато има нужда от нея, без да се налага да чака датата на плащане във фактурата. Прехвърлянето от фактора може да бъде получено незабавно.

  Услугата, в допълнение към самото финансиране, включва и мониторинг на вземанията и проверка на изпълнители, така че факторинговата компания (фактор) освобождава собственика на компанията от задължението да води фактури или да проверява надеждността на бизнеса партньори.

Как действа факторингът на практика?

  Предприемач, който иска да започне сътрудничество с фактор, трябва да премине процедура за проверка и след това да подпише договор с факторингова компания. Той също така получава факторинг лимит, който е максималната сума, която факторът ще плати на предприемача за финансиране на фактури. Целият процес е опростен и онлайн.

  За да получи средства, компанията трябва да предостави на фактора копие от фактурата, издадена на изпълнителя. На негова основа той получава превод, който представлява аванс за последващо плащане от изпълнителя. Това дава на собственика на бизнеса пълен контрол върху приходите му и ви позволява да управлявате финансовата ликвидност. В същото време си струва да се подчертае, че този метод на финансиране не води до дълг.

Има две форми на факторинг на отговорността:

  • Пълен факторинг (без прибягване) – се извършва, когато факторът поема риска от несъстоятелност на изпълнителя и събиране на дългове. Благодарение на застраховката, клиентът на факторинговата компания не трябва да плаща дължимата сума поради фактора, в случай че неговият изпълнител не плати дължимата сума. Този вид факторинг е насочен предимно към големите предприемачи поради много по-високите разходи, свързани със застраховането.
  • Непълен факторинг (с регрес) – това е финансирането на фактури без поемане на риска от неплатежоспособност на изпълнителите от фактора. Клиентът на факторинговата компания е отговорен за всякакви забавяния или неплащане от страна на неговия изпълнител. Това е много по-популярна форма на факторинг и много по-лесно достъпна за микро и малки компании, поради по-ниската си цена.
СВЪРЗАНИ ТЕМИ:  Google Пингвин - съвети
Оценка на публикацията
( No ratings yet )
Add a comment