Имам удоволствието да Ви представя счетоводната компания, която предлага надеждно счетоводно обслужване.

Компанията, която предлагам да наемете за Вашите отчети  е Евристика ЕООД

Фирмата предлага адекватни решения при всякакви счетоводни казуси, лесно и удобно обсъждане на проблеми, счетоводно отчитане и много други.

Счетоводни услуги, които се предлагат са:

 • Счетоводни услуги съобразно нормативната база на Република България,ЕС и на други страни
 • Счетоводство–двустранно и едностранно
 • Счетоводни услуги по отрасли(отраслово счетоводство) и типови счетоводни документи
 • Счетоводни услуги по обекти–аналитично отчитане
 • Съставяне на индивидуален счетоводен сметкоплан
 • Съставяне на индивидуална счетоводна политика
 • Съставяне на индивидуален правилник за документооборота на счетоводни документи и албум за първичните счетоводни документи
 • Съставяне на обобщаващи счетоводни ведомости, аналитични, хронологични и други регистри
 • Съставяне на дневници и декларация по ЗДДС и подаването им с ел.подпис и на други данъчни декларации и справки
 • Данъчен и счетоводен амортизационен план, амортизационна политика,
 • Определяне на среднопретеглена цена, изчисление на себестойност
 • Пълна и частична инвентаризация
 • Съставяне на междинни и годишни финансови отчети
 • Независим финансов одит на годишни финансови отчети
 • Съставяне на статистически отчети, включително Интрастат
 • Подготовка на документация и представляване при данъчно-осигурителна проверка и ревизия
 • Счетоводни анализи и законосъобразно данъчно планиране и оптимизиране
 • Подаване на всякакви данъчни справки и декларации
 • Становища по данъчни и счетоводни казуси в устен и писмен вид
 • Счетоводство на бизнескомбинации, ликвидация на дружества и други
 • Еднократни счетоводни услуги
 • Допълнителни услуги съпътстващи счетоводната дейност-периодично събиране от нас на документи от офис на клиента, краткосрочно и дългосрочно съхраняване на хартиена и дигитализирана счетоводна документация,електронни услуги (вкл.периодичен бюлетин за новости на електронна поща),отдалечен достъп до база данни и други.


Счетоводно обслужване

 • Счетоводното обслужване може да е пълно, както и частично.
 • Пълно счетоводно обслужване е налице, когато се прилагат всички счетоводни услуги и непълно–когато се прилагат невсички счетоводни услуги.
 • Абонаментното счетоводно обслужване–печелите непрекъсната подръжка на вашето счетоводство и приоритетни позиции спрямо клиентите, които не са на абонамент.


Счетоводна къща Евристика е рационалният избор за счетоводни услуги в град Русе, като елемент  на счетоводно обслужване-ние прилагаме всички мерки за да има отлично съотношение между ангажиментите в счетоводството и предлаганата от нас за тях цена.

Снимка: https://accountingservices.pro/

Добави мнение по тази тема

Вашето име*:

E-mail (няма да бъде видим за ботове и спамъри)*:

Адрес на сайт:

Коментар:

Blue Captcha Image
Refresh

*

CommentLuv badge