Петиция за чист въздух над област Стара Загора, България

В помощ на Стара Загора

Приятели, помогнете ни в битката за правото ни да дишаме чист въздух в Стара Загора. Участвайте в събирането на подписка за чист въздух над Стара Загора. Изтеглете бланка, разпечатайте, съберете подписи и ни ги изпратете обратно по пощата, за да ги съберем и изпратим до Европейския парламент и комисия. Благодарим ви.

От 2002 г. в този регион атмосферният въздух и околната среда системно се замърсяват с концентрации на серен диоксид, азотен диоксид, азотен окис, фини прахови частици, сероводород, хлороводород и други газове в пъти над пределно допустимите норми. В околната среда са открити кадмий, арсен, кобалт, манган, стронций, уран, торий, цинк, никел, хром – общо над 14 тежки метала. Институциите не посочват източниците на замърсяване, не предприемат мерки за прекратяването му и не информират своевременно обществеността при достигане на алармените прагове.

Можете да подпишете и петицията онлайн от http://forthenature.org/petitions/14

Оценка на публикацията
( No ratings yet )
Add a comment

  1. MacTeP

    Няколко години ходих с една старозагорка и като знам как обгазяват през ден там… направо ужас 🙁
    .-= MacTeP´s last blog ..Порно клип на адреналинката Яна =-.

  2. Благоевград

    Много жалко би било ако хубав град като Стара Загора бъде изселен поради най-различни причини от този тип – замърсяване на въздуха.

    Надявам се час по-скоро да се предприемат необходимите действия, за да се разреши този голям проблем